Oferta

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Nasza kancelaria ze względu na doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, fundacji i stowarzyszeń prowadzi kompleksową obsługę jednostek administracji publicznej.

 

W szczególności:

 • opiniuje pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa projekty uchwał jednostki administracji publicznej,
 • opiniuje i weryfikuje projekty umów zwieranych z kontrahentami zewnętrznymi jednostki,
 • opracowuje oraz opiniuje projekty aktów prawnych,
 • udziela porad prawnych w zakresie przedmiotu działania jednostki administracji publicznej,
 • sporządza opinie prawne na wniosek,
 • opiniuje i weryfikuje projekty decyzji administracyjnych wydawanych przez jednostkę w sprawach indywidualnych,
 • świadczy porady prawne w sprawach związanych z realizacją ustawowych zadań jednostki administracji publicznej, o które będą zwracać się pracownicy,
 • sporządza opinie prawne z zakresu zatrudnienia i wynagradzania pracowników jednostki,
 • opiniuje i weryfikuje wewnętrzne akty prawne jednostki administracji publicznej: regulaminy, instrukcje, zarządzenia i inne,
 • reprezentuje jednostkę administracji publicznej wobec osób trzecich w zakresie powierzonych spraw,
 • prowadzi zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, NSA, SN, etc.,
 • bierze udział w mediacjach i uzgodnieniach stanowisk ze związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi, pozarządowymi i innymi.

© Copyright 2019 piorowskikleczek.pl - Kancelarie Piórowski&Kłeczek - ul. Siemiradzkiego 20a/3 - 31-137 Kraków - tel./fax: (12) 359 59 35 - kancelaria@piorowskikleczek.pl

kancelaria Kraków - adwokat Kraków - radca prawny Kraków - prawnik Kraków - obsługa prawna Kraków