Oferta

ODSZKODOWANIA

W ramach tej usługi wspieramy osoby poszkodowane i pokrzywdzone w dochodzeniu przez nie należnych im roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, głównie z tytułu wywołania rozstroju zdrowia, naruszenia dóbr osobistych, lub innych zdarzeń.

Usługi kancelarii w tym obszarze obejmują zarówno sądowe jak i pozasądowe dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień za doznaną krzywdę. Usługi te obejmują najczęściej wniesienie pozwu i prowadzenie sprawy cywilnej, niejednokrotnie poprzedzone poszukiwaniem dowodów, prowadzeniem negocjacji z ubezpieczycielem albo sprawcą szkody lub krzywdy. W końcowej fazie usługi obejmują także egzekucję zasądzonych należności.

Szkoda to wyrażony w określonej kwocie pieniężnej uszczerbek w majątku osoby poszkodowanej. Krzywda zazwyczaj współwystępuje ze szkodą, określa ona ogół negatywnych następstw w życiu pokrzywdzonego. Najczęściej jest to ból, smutek, zdenerwowanie, uczucie strachu o przyszłość.

Przyczyną powstania szkody lub krzywdy mogą być przykładowo takie zdarzenia jak:

  • wypadek drogowy,
  • błąd w sztuce lekarskiej,
  • niezgodne z umową wykonanie lub niewykonanie umowy,
  • zniszczenie, uszkodzenie mienia,
  • spowodowanie śmierci bliskiej dla poszkodowanego osoby,
  • naruszenie dóbr osobistych.

© Copyright 2019 piorowskikleczek.pl - Kancelarie Piórowski&Kłeczek - ul. Siemiradzkiego 20a/3 - 31-137 Kraków - tel./fax: (12) 359 59 35 - kancelaria@piorowskikleczek.pl

kancelaria Kraków - adwokat Kraków - radca prawny Kraków - prawnik Kraków - obsługa prawna Kraków