Oferta

WINDYKACJA

Jest to usługa polegająca na podejmowaniu w imieniu Klienta szeregu czynności, które mają doprowadzić do odzyskania należnych mu od dłużników wierzytelności pieniężnych.

W ramach tych czynności w pierwszej kolejności podejmujemy próbę polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, w szczególności w celu pozyskania uznania przez dłużnika długu, następnie wzywamy dłużnika ostatecznie do zapłaty pod rygorem natychmiastowego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a jeżeli czynności te nie poskutkują odzyskaniem wierzytelności, wszczynamy procedurę sądową prowadzącą do uzyskania prawomocnego tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikom, a następnie postępowanie egzekucyjne przed współpracującymi z nami komornikami sądowymi.

W ramach tej usługi oferujemy współpracę bądź w formie jednostkowego zlecenia windykacji bądź stałego świadczenia usług windykacyjnych.

 

© Copyright 2019 piorowskikleczek.pl - Kancelarie Piórowski&Kłeczek - ul. Siemiradzkiego 20a/3 - 31-137 Kraków - tel./fax: (12) 359 59 35 - kancelaria@piorowskikleczek.pl

kancelaria Kraków - adwokat Kraków - radca prawny Kraków - prawnik Kraków - obsługa prawna Kraków